Uppdaterat 2009-06-01

Skytteriksdag 2009

Vid Pennan
Dan Gillgren

Scandic Continental i centrala Stockholm den 30 maj

Mötet började med en konferensdel som gick igenom frågor och information runt FSR's ekonomi och den nya skytteorganisationen. Det första som togs upp var årsredovisningen och till sin hjälp hade man sett till att revisor Peter Olsson fanns på plats och kunde hjälpa till och redogöra och förklara siffrorna i Årsredovisningen och förhoppningsvis så rätade det ut en del frågetecken.

FSR resultatet för 2008 blev ett minus på 8.630.000 kr vilket kan jämföras med 2007 då man fick ett minus på 3.266.000 kr.
Återstår där med ett eget kapital per den 2008-12-31 på 10.168.915 kr.
Av dessa pengar finns redan beslut om att avsätta för följande saker:
Insats i SvSF enligt genomförandeplanen, löner och omställningskostnader centralt, bidrag till skapande av ny Gevärssektion, Skytteriksdag 2009, Skytterörelsens 150 års jubileum, återbetalning av lån från SvSF. Kvar finns 2.368.915 kr som skall ändamålsbestämmas av en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen ska presentera ett förslag till fondstatuter i det nationella skyttets anda och skall fastställas av SvSF:s gevärssektion.
Revisor Peter Olsson påpekade att det är av stor vikt att finns fondstatuter för dessa pengar så att revisorerna kan följa upp så att pengarna används till det som de är avsatta för.

Ivar Ahlberg presenterade resultatet från mötet den 15 maj då 11 skytteförbund från FSR samlades i Solna för att diskutera sammanslagningen och den oro som finns.
Det mötet kom fram till fyra krav till Skytteriksdagen. Men dessa krav skall ställas till SvSF Riksmötet den 29 maj 2010. Så man får nu tid på sig att förfina dessa förslag och påverka nya gevärssektionen att lägga fram dem till SvSF Riksmötet.

Göran Nygren fick möjlighet att informera lite från SvSF kansli. Göran berättade om att 3511 gevärskyttar har löst aktivitetskort och det är fördubbling mot vad man hade 2008. Det gör att Gevärssektionen är den sektion som har flest aktivitetskortsinnehavare därefter kommer lerduvor, pistol och sist kommer viltmål där man bara har löst 317 kort hittills i år.

Då det gäller föreningarna själv så är 465 stycken klara och är nu helt registrerade hos SvSF och RF. Cirka 300 föreningar är under behandling och är klara inom kort. Resten ca 1000 föreningar har inte kommit tillbaka till SvSF med något besked om på de utskick som har gjorts från SvSF kansli.

Efter frågestunden följde medaljutdelning. Följande skyttar och ledare fick en välförtjänt medalj för 2008. Nils Ström, Övertorneå, Leif Fasth, Rottne, Börje Johansson Stockholm, Lennart Pree, Stockholm, Sven-Åke Werme, Karlstad, Henrik Hermansson, Filipstad, Ingela Holmberg.

Följande skyttar och ledare fick en välförtjänt medalj för 2009. Evert Adolfsson, Järfälla, Lennart Kjellström, Öved-Östraby, Karl-Erik Loberg, Bromma, Jan Nordin, Östersund, Göte Rydstedt, Norsborg, Hans von Schreeb, Nockeby, Christer Larsson, Furulund, Jan-Olof Svensson Edsbjörke, Rune Sörell, Östersund och Jan Helin, Karlstad.

Årets Skytt 2008 blev Eva Pettersson som fick ta emot medalj och diplom och en stor blomsterbukett samt en jätteapplåd från mötet.

Skytteriksdagsmötet i sig blev ett kort och snabbt avklarat möte.
De 34 röstberättigade var förvånansvärt tysta. Men det kanske inte är så konstigt då det var historia som skrevs. Skytterörelsen fyller ju snart 150 år och FSR har varit en stor del av dess historia. Hela rörelsen startade ju som en organisation enligt Henrik von Vegesack och nu är vi nästan en samlad organisation igen. Förutom att ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen så utsåg mötet Carl-Axel Weilenmann att ingå i valberedningen för Gevärssektionen.
Henrik von Vegesack slog klubban i bordet - FSR är nu historia

Sista dagen med gänget 30 maj 2009 - FSR är nu historia

Henrik von Vegesack slog klubban i bordet och avslutade ett mycket tystlåtet möte.

Till slut var man framme vid beslutet att avveckla FSR och Förbundsordförande Henrik von Vegesack slog klubban i bordet och fastställde Skytteriksdagsmötets beslut.

Nu är det upp till gevärsföreningarna att ställa krav på nya gevärssektionen på hur man vill ha sin verksamhet. Alla gevärsföreningar har möjlighet att åka på årsmötet för sektionen och göra sin röst hörd och vara med och beslut om vår framtid i SvSF. Vid Pennan för dessa anteckningar Dan Gillgren