Jag heter Sandra och är född i Augusti 1996

Jag har en del bekanta på barnhabiliteringen i Arvika.
Bland annat Annemarie Björnson,  pedagog
och Carl Lindgren som är  läkare.

Tillbaks

Har du kommit fel klicka >>>   Hos Hempel